Route

De Routeleider en de rest van de bevolking en de beplanting van De Route²) wensen u welkom toe in en bij deze Route²).

Het is u van te voren aan te raden niet in raadsels te vervallen en uzelve prompt en gewis te verwittigen van de diversiteiten van overeenkomsten, over één gekomen pad dan wel weg, straat, een ander pad, steeg, slop of anderszins een wandel en/of loop routepaden.

Het is overigens toegestaan, tijdens wandelingen, looproutes en dergelijke, bij de hand hebbend roet en dergelijke, in uw eigen maaltijd te werpen.

 

U start bij Opstart;

De Routeleider kent de route²) uit zijn bedekte hoofd als geen ander;

Wanneer u voorbij Twijfelaar komt, kunt u twijfelen verder te gaan of door te lopen;

Er is geen terugkeer mogelijk; bij eventuele terug keer dient u zich te keren en te wenden.

U heeft de keuze bij Danzpleck een al dan geen populaire dans uit te oefenen; eventuele danzpartners kunt u lenen tegen een geringde vergoeding.

Daarna kunt u doorgaan naar Rustplaatz of u kunt rechtstreeks door De Bocht gaan;

Wanneer u bij Hoek 1 mocht aankomen, dan gelieve rekening te houden met twisten;

Vanuit Hoek 1 hebt u de keuze om onder de Zangboom plaats te nemen, er een ouderwets lied te zingen of u gaat verder naar De Coqsplaats;

Aangekomen in De Coqsplaats, hebt u ruime keuze in hanen, kippen, kuikens en ander pluimvee om deze te voederen;

U loopt enigszins kippig, doch lustig verder naar Hoek 1a;

Aldaar zullen de twisten minder hevig zijn, alhoewel u er rekening mee dient te houden dat er wel eens een lichte bries waait;

Wanneer u de neiging voelt naar Rustplaatz te wandelen, dan hebt u uitzicht op de diverse kunstige stukken en kunt u De Route²) beschouwen;

Eenmaal uitgeschouwd kunt u in Boekenwormcentrum uw kennis ophalen. Deze wacht daar al geruime tijd;

Samen, of alleen, trekt u verder door Golven of u betreedt Zeebraaden, alwaar u welkom wordt geheten door een bewoner van Het Stille Woud;

Met de bewoner van Het Stille Woud  kunt u Het Stille Woud  beschouwen. U dient er echter zeer zwaar op te letten dat uw handbagage niet te zwaar wordt (vanwege de zwarende kracht), het u niet belet en dat u vooral in stilte hult;

Na de stille omloop verlaat u Het Stille Woud. Dit alleen wanneer u daadwerkelijk aan alle voorwaarden hebt voldaan. Zo niet, dan zal de bewoner van Het Stille Woud  u een andere route voorschrijven; deze andere route dient u wel zelf uit te stippelen met behulp van stippellijnen;

Wanneer u vroeger of later aankomt bij de bocht van In Den Bocht, wordt u geacht deze bocht behoedzaam door te gaan. Het gevaar kan dreigen dat de argeloze wandelaar uit de bocht gaat;

Waarschijnlijk zult u In Den Bocht meerdere personen in tegengestelde richting zien gaan en komen. Dit levert geen bezwaren op. U kunt in alle gemoedsrust door Het Rechte Lint gaan. Er worden geen scharen geleverd;

Aangekomen bij Knooppuntsteden kunt u Hoek 1aa aan doen. Het zal u sierlijk staan, zeker wanneer u een bezoek brengt aan De Drankenbereider. Daarvoor dient u dan wel Het Verkeerde Pad op te gaan. De Drankenbereider laaft u en uw vermoeide lijf met verrukkelijke dranken die hij zelf brouwt waar u zelf bij staat;

In Knooppuntsteden kunt u naar hartelust diverse einden aan elkander vast knopen of u kunt knopen in al uw zakdoeken leggen of u kunt knopen knopen ter wille van de scheepvaart. Daarnaast is er een keur aan knopen te bewonderen, waar u waarschijnlijk geen koord of touw aan vast zult kunnen knopen;

Wanneer u uitgedronken en uitgeknoopt bent, kunt u allicht een bezoek brengen aan Baden + Baden-stadt. In Baden namelijk zult u de beschikking ontvangen naar kantoor Baden te gaan. In kantoor Baden zal men u verwijzen naar Baden-stadt, alwaar men u zal doorsturen naar Baden om aldaar in het plaatselijke Baden-bad een verfrissing te nemen. U zult er van op kijken. Zeer zeker wanneer u in Baden-bad een Hoeksche kabeljauw zult zien zwemmen.

Na de diverse spring en duik varianten in Bad-baden, kunt u deelnemen aan een ronde rit in de Rond Vaart. Aangezien de Rond Vaart geen andere equivalenten kent, kunt u het niet over een andere boeg gooien;

Wanneer u enige rust wilt genieten, kunt u wederom door Het Rechte Lint gaan, waarna u wederom belandt bij het vers beplantte Het Stille Woud. U kunt eveneens mede planten.

Na ongeveer een aantal uren zult u arriveren bij Kringeling. De bedoeling nu is dat u in Kringeling stapt, de benen van de dame recht trekt, waarna u de kring de kring laat. Echter, het is geen Kop van Jut. U kunt er niets winnen noch verliezen. U kunt slechts toezien hoe de dame in Kringeling haar benen strekt en u vriendelijk toe lacht;

Na dit avontuur kunt u uw weg vervolgen naar Prætstádt. Aldaar kunt u zich storten in bijvoorbeeld, prietpraat, praatgraag, grootpraat of praatziek. U dient zich echter wel te vergewissen dat er geen hospitaal noch enige andere eerste hulp ter plekke is. U dient zich in eerste instantie zelf te behelpen, de tweede instantie is uitgevallen.

Wanneer u gezond en wel uit Prætstádt zult of kunt vertrekken, reist u naar Halve Kringloop. Via de Rechte Kringstroom zult u zich al lopende door de stromende regen (of anderszins een onbepaalde neerslag) kunnen indenken, dat het een kwestie is van doorlopen om in Halve Kringloop te komen. In Halve Kringloop loopt u ongeveer zeven maal een halve ronde rond de kring, die er uiteindelijk voor zorgt dat u bij Automatische Stop komt.

Bij Automatische Stop wacht een automobiel, zonder chauffeur, om u uit te voeren.

Desgewenst krijgt u geen voer mee, dient u uit te kijken niet gevoerd te worden noch met een kapotte voering door Automatische Stop heen te gaan.

 

Daarna is u vrij van dienst en kunt u gaan en staan waar u maar wilt. Ongeacht uw status van dienst wordt u wel geacht één en ander niet te ondermijnen en/of te onderschatten. Bij ondergeschiktheid van (on)vermogen dient u eveneens een certificaat over te leggen van niet gebruikte energie.

Dat is alles.

 

De Routeleider en de rest van de bevolking en de beplanting van De Route²} wensen u veel genoegdoeningen toe, als ware het dat u zich enigszins op gelicht zult voelen… 

 

 

²) Goedgekeurd door de Commissie van Routeleiders, bij besluit van KWB/702-sub7¾ van het tekstuele geschrift, gemaakt op 09November laatstleden. Correspondentie en eventuele klachten zijn niet mogelijk.

 

Advertenties